Rijexamen Personenauto B

Praktijkexamen

Tijdens het praktijkexamen word je beoordeeld op je verkeersinzicht en zelfstandig rijden, gevaarherkenning, file rijden en milieubewust rijgedrag. De eigen verantwoordelijkheid van de beginnende bestuurder staat centraal. De volgende onderdelen maken deel uit van het examen:

Zelfstandig route rijden

Een kandidaat rijdt een deel van de examenrit zonder aanwijzingen van de examinator. Het zelfstandig rijden kan op drie manieren worden uitgevoerd:

 1. Rijden naar een oriëntatiepunt. Het wordt een punt wat in de examenroute wordt aangegeven.
 2. Clusteropdracht (meerdere routeopdrachten tegelijk). De clusteropdracht betreft een gedeelte van de route. Deze opdracht is beperkt in lengte en zal één of meerdere keren herhaald worden om te checken of de kandidaat het heeft begrepen. De reeks van routeopdrachten zal bestaan uit minimaal drie en maximaal vijf opdrachten.
 3. Het rijden met een navigatiesysteem. Het kan in principe op elk moment in het examen worden toegepast.
  rijschool bergeijk eindhoven kempen

Bijzondere manoeuvres

Het vernieuwde rijexamen kent drie bijzondere manoeuvres:

 1. Omkeeropdracht. Al rijdende krijgt de kandidaat te horen dat hij de weg in tegenovergestelde richting moet gaan volgen. De kandidaat kiest zelf de plaats en de wijze waarop hij keert. Dit kan dmv een halve draai, steken of een bocht achteruit. De kandidaat moet laten zien dat hij op basis van een goede inschatting van de verkeerssituatie tot een adequate oplossing komt.
 2. Parkeeropdracht. De examinator kan kiezen voor een parkeeropdracht in een straat of een parkeerterrein. Hierbij krijgt de kandidaat de opdracht om de auto zo dicht mogelijk bij een opgegeven locatie te parkeren. Bijvoorbeeld de ingang van een winkelcentrum. De kandidaat bepaalt zelf hoe hij de parkeeropdracht uitvoert.
 3. Stopopdracht. De kandidaat moet zo kort mogelijk achter een ander voertuig stoppen, om aansluitend vooruitrijdend weer aan het verkeer deel te nemen. Dit kan zowel aan de linker als rechterzijde van de rijbaan. Belangrijk is dat de kandidaat een juiste inschatting heeft van de lengte van de neus van de auto.

Gevaarherkenning door situatiebevraging

De kandidaat wordt na de uitvoering van een verkeerssituatie gevraagd waarom hij dat op die manier heeft gedaan. Wat of hoe heeft de kandidaat de situatie opgelost en welke afwegingen heeft hij hierbij gemaakt? Het onderdeel wordt vòòr de verkeerssituatie aangekondigd. Het heeft dus niets te maken met het wel of niet goed uitvoeren van de verkeerstaak.

Zelfreflectie

Voor het examen vult de kandidaat een vragenlijst in. Deze lijst geeft hij aan het begin van het examen aan de examinator. De examinator bekijkt de antwoorden pas ná de examenuitslag en bespreekt samen met de kandidaat de antwoorden. Belangrijk is dat de kandidaat een realistisch beeld heeft van zijn eigen capaciteiten en beperkingen als automobilist. Het is geen vaardigheid en wordt niet in de beoordeling meegenomen.

Milieubewust rijgedrag

Voor een beter milieu en voor de eigen portemonnee is het belangrijk dat automobilisten milieubewust autorijden. Milieubewust rijgedrag wordt als afzonderlijk item beoordeeld. Hierbij wordt vooral gekeken naar het anticiperend rijgedrag, zoals het rijden met constante snelheid en het maximaal gebruikmaken van het rollend vermogen van de auto. Dit draagt niet alleen bij aan vermindering van het brandstofgebruik, het heeft ook een positieve invloed op veilig rijgedrag.

Theorie-examen personenauto

Ook bij het theorie-examen komen thema’s als verkeersinzicht en gevaarherkenning aan de orde. Om het aantal ongevallen onder beginnende bestuurders terug te dringen, wordt er ook in het theorie-examen aandacht besteed aan gevaarherkenning. Het theorie-examen bestaat uit drie onderdelen:

 1. Onderdeel over gevaarherkenning (25 vragen)
 2. Onderdeel over verkeersregels (30 vragen)
 3. Onderdeel over verkeersinzicht/risico’s (10 vragen)

Van de 25 vragen gevaarherkenning moeten er 13 vragen goed beantwoord zijn. Van de overige 40 vragen moeten er minimaal 35 vragen goed beantwoord zijn.

strijp5

Autorijschool Soepel Door De Bocht
Frans Sarton
Sint Victor 6
5571 RM Bergeijk
06-51978385
info@soepeldoordebocht.nl
KvKnummer: 17239851

Contact opnemen