Bijzondere Lessen

Autorijschool Soepel Door De Bocht onderscheidt zich van de meeste autorijscholen, door het geven van rijles aan mensen die meer moeite moeten doen om het rijbewijs te halen.

Rijinstructeur Frans Sarton is opgeleid om deze doelgroep op een goede manier te onderwijzen. Ik heb verschillende communicatie opleidingen gevolgd, ben master in Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP), heb een cursus gevolgd voor omgang met jongeren met een stoornis in het autismespectrum, en een cursus in Mindfulness. Bij Spectrum Nederland heb ik cursussen en bijscholingen gevolgd, waardoor ik een erkend instructeur ben in autisme en ADHD op niveau 1. Spectrum Nederland is te vinden via de website: Rijles en Autisme

De bijzondere lessen zijn gericht op faalangst, rijangst, autisme en ADHD en verder is er de rijvaardigheidstraining voor mensen die een lange periode niet meer hebben deelgenomen aan het verkeer. Bij Autorijschool Soepel Door De Bocht, heb je steeds les van dezelfde rijinstructeur. Je lest steeds 1 of anderhalf uur alleen in de lesauto, je hoeft geen andere kandidaat naar huis te brengen. Alle stappen en vorderingen worden op een instructiekaart, en het RIS-boek bijgehouden.

Rijlessen met Faalangst en het Faalangstexamen

Faalangst is letterlijk, de angst om te falen. Vaak is het een motiverende factor, ook wel positieve faalangst genoemd, maar sommige mensen zijn zó bang om het niet goed te doen, dat ze zichzelf blokkeren in plaats van motiveren. Hierdoor kan men niet doen wat men onder normale omstandigheden wel kan doen, ook wel negatieve faalangst genoemd. Het CBR start begin 2009 een landelijke proef met faalangstexamens. Het faalangstexamen is speciaal bedoeld voor kandidaten die met behulp van de beschikbare middelen niet de noodzakelijke rust kunnen vinden om te slagen voor het rijexamen. Het faalangstexamen wordt afgenomen door een faalangstexaminator, die getraind is om mensen met faalangst te begeleiden.

Het faalangstexamen duurt langer dan een praktijkexamen, namelijk 90 minuten. Tijdens het faalangstexamen bestaat er de mogelijkheid om gebruik te maken van een time-out, als de verlammende spanning toeslaat. Het faalangstexamen is duurder dan het gewone praktijkexamen.

Rijlessen met Rijangst

Rijangst is een overmatige en niet functionele angst om een voertuig te besturen of om bijrijder te zijn. Het begrip rijangst is vooral bekend als belemmerende emotie bij het rijden in een motorvoertuig. Rijangst kan specifiek zijn wanneer de angst zich beperkt tot slechts één of enkele situaties, bv tunnels, bruggen, de linkerbaan op de snelweg, wegen naast water, het naderen van verkeerslichten, het rijden in een file, inparkeren, of angst om mee te rijden met een specifiek persoon.

Soorten rijangst zijn:

 • Rijangst door paniekstoornis, vaak ook snelwegangst;
 • Rijangst door overbelasting;
 • Rijangst na beladen gebeurtenis en trauma;
 • Rijangst tgv faalangst;
 • Rijangst routinegebrek;
 • Rijangst door vaardighedentekort;
 • Rijangst als bijrijder;
 • Rijangst als gevolg van andere stoornis.

Mensen met rijangst zijn veelal niet alleen bang voor het verkeer of het autorijden zelf. Ze zijn ook vaak bang voor de symptomen van hun eigen lichamelijke angst, zoals spierkrampen en/of duizelingen, hyperventilatie, hartkloppingen, wanhoopsgedachten etc (Van den Berg, Boon, Van Bergen 2005).

Rijlessen met Autisme

Autisme is een pervasieve (=diep doordringend) ontwikkelingsstoornis.

Er zijn verschillende soorten autisme zoals:

 • Autistische stoornis
 • Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd
 • Syndroom van Asperger
 • PDD-NOS

Pervasieve stoornissen hebben een vergaande invloed op het verloop van de ontwikkeling op tal van gebieden, als sociale relaties en vaardigheden.

Rijlessen met ADHD

ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vertaald als Aandacht tekortstoornis met Hyperactief gedrag.

De kenmerken zijn:

 • Hyperactiviteit: druk, moeilijk rustig spreken, moeilijk stilzitten, altijd bezig, veel praten;
 • Impulsiviteit: moeilijk beurt afwachten, onderbreekt anderen vaak, dringt zich vaak op, negeert opdrachten;
 • Aandacht tekort: problemen met vasthouden van aandacht en concentratie, makkelijk afgeleid, moeilijk taken organiseren of afmaken.

Rijvaardigheidstraining

Bestemd voor: Iedereen die al wat langer zijn rijbewijs heeft en niet meer helemaal up to date is met de kennis en vaardigheid van het autorijden. Het verkeer is zo ontzettend veranderd. Het gaat sneller en het is veel drukker. Ook het Nieuwe Rijden is een belangrijk onderdeel van het autorijden, gezien de luchtverontreiniging die het met zich meebrengt.

Doel van deze training is het toetsen van de rijpraktijk en het opfrissen van de theoriekennis.

20220327 Soepel Door De Bocht-12

Autorijschool Soepel Door De Bocht
Frans Sarton
Sint Victor 6
5571 RM Bergeijk
06-51978385
info@soepeldoordebocht.nl
KvKnummer: 17239851

Contact opnemen